Hike and Bike China

19 Day Hike & Bike China 19 Days

Duration: 19 days 18 nights
Accommodation: 3-4 star hotels
Itinerary:
Beijing, Xi'an, Lijiang, Guilin, Yangshuo, Hong Kong
Trip Price: $       US

Price From US$0.00 Book Now

12 Day Hike & Bike Great Wall 12 Days

Duration: 12 days 11 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Beijing, Shanhaiguan, Qianxi, Panjiakou, Jinshanling, Simatai, Yanqing

Trip Price:$       US


Price From US$0.00 Book Now