Travel

8 Day Cycle Guangdong 8 days

Duration: 8 days 7 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Gaomin, Zhaoqing, Deqing, Wuzhou, Yangshuo

Trip Price: US$2543

Book Your Own Room: US$249

Price From US$2543.00 Book Now

12 Day Cycle Guangxi 12 Days

Duration: 12 days 11 nights

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

Hong Kong, Longsheng, Xingping, Yangshuo, Guilin, Xi'an, Beijing

Trip PriceUS$3025

Book Your Own Room: US$419.00

Price From US$3025.00 Book Now

8 Day Cycle Hainan 8 Days

Duration: 8 days

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

HKG, Haikou, Qiong Hai, Xinglong, Ledong, Sanya

Trip Price: US$2800

Book Your Own Room:US$477.00

Price From US$2800.00 Book Now

8 Day Cycle Guangdong 8 Days

Duration: 8 days 7 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

HKG, Zhaoqing, Huaji, Lianshan, Zhongshan, Yangshuo

Trip PriceUS$2543

Book Your Own Room: US$249

Price From US$0.00 Book Now

19 Day Hike & Bike China 19 Days

Duration: 19 days 18 nights
Accommodation: 3-4 star hotels
Itinerary:
Beijing, Xi'an, Lijiang, Guilin, Yangshuo, Hong Kong
Trip Price: $       US

Price From US$0.00 Book Now

12 Day Hike & Bike Great Wall 12 Days

Duration: 12 days 11 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Beijing, Shanhaiguan, Qianxi, Panjiakou, Jinshanling, Simatai, Yanqing

Trip Price:$       US


Price From US$0.00 Book Now

13 Day Cycle Xinjiang 13 Days

Duration: 13 days

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

Urumqi, Heavenly Lake, Hami, Shanshan, Turpan, Toksun, Korjay, Yardan

Trip Price:US$4390

Book your Own Room:US$590

Price From US$4390.00 Book Now

14 Day Cycle Yunnan 14 Days

Duration: 14 days

Accommodation: 3 star hotels

Itinerary:

Kunming, Lijiang, Shaxi, Er Yuan, Dali

Trip Price: US$4420

Book your Own Room: US$450

Price From US$4420.00 Book Now

14 Day Cycle Lanzhou-Chengdu 14 Days

Duration: 14 days 13 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Beijing,Lanzhou, Linxia, Xiahe, Hezuo, Ruoergai, Song Pan, Chengdu

Trip Price:US$4860

Book your Own Room:US$590

Price From US$4860.00 Book Now

14 Day Cycle Manchuria 14 Days

Duration: 14 days
Accommodation: 3 star hotels
Itinerary:
Dalian, Dandong, Mudanjiang, Harbin, Changchun, Shenyang, Chengde
Trip Price$       US

Price From US$0.00 Book Now

12 Day Cycle Guizhou 12 Days

Duration: 12 days 11 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Guiyang, Congjiang, Zhaoxing, Longji, Shiertan, Xingping, Yangshuo

Trip Price:US$2980

Book your Own Room:US$429

Price From US$2980.00 Book Now

11 Day Jiuzhaigou Loop 11 Days

Duration: 11 days 10 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Chengdu, Deyang, Mianyang, Jiuzhaigou, Huanglong, Songpan, Maoxian

Trip Price: US$3350

Book your Own Room: US$450

Price From US$3350.00 Book Now

26 Day Cycle Yunnan-Tibet

Duration: 26 days 25 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Kunming, Lijiang, Deqin, Rongxi, Basu, Lulang, Lhasa

Trip Price: US$7300

Book Your Own Room: US$1020

Price From US$7300.00 Book Now